Webinar ‘Welzijn is belangrijk voor alle generaties'

Wellbeing@work- webinar ‘Welzijn is belangrijk voor alle generaties' door Mareikje Pfenning - HanzePro

In deze snel veranderende en veeleisende werkwereld dient HRM de rol op zich te nemen om de belangen te optimaliseren van de medewerker, maar ook van de organisatie, rekening houdend met de maatschappelijke omgeving. De context waarbinnen een organisatie fungeert is buitengewoon belangrijk. Natuurlijk, om aan alle eisen te voldoen lijken organisaties op zoek naar het schaap met vijf poten.

Medewerkers moeten veranderbereid, hoogst intelligent, en ook nog snel en volhardend zijn. Maar we kunnen niet alleen focussen op het niveau van het individu. Werk is een iteratief proces waarbinnen zowel het individu als de organisatie elkaar beïnvloeden. De vraag is of alle medewerkers in alle levensfasen kunnen voldoen aan alle organisatie- en omgevingseisen? En wat doet die druk om aan zulke hoge standaarden te moeten voldoen met de well-being van medewerkers?

In de 21e eeuw wil een gemiddelde (zo die bestaat) medewerker plezier op het werk, steun van leidinggevenden en collega’s, een acceptabele werk-privé-balans, ontwikkelmogelijkheden, een fijne sfeer en werkzekerheid. 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat in deze context Wellbeing onder de aandacht blijft.

Mareikje Pfenning

Meld je aan