Projectleider 2021!

Een project is niet zomaar iets wat je even doet. Niet in alle gevallen voel je je daarvoor van nature, vanuit je ervaring of opleiding toegerust. Om die reden is de Leergang Projectleiderschap ingericht: zowel inhoudelijke thema's als leiderschapsthema's vinden er een plek. Denk aan het opstellen van een goed projectplan, een goede projectinrichting, samenwerken in een projectcontext, maar ook inspelen op (on)verwachte gebeurtenissen: hoe doen we dat binnen mijn organisatie wanneer we een project leiden en hoe doen anderen dat? De leergang staat open voor beginnend of (toekomstige) projectleiders in verschillende onderdelen van de organisatie. In de projectcontext loopt iedereen tegen vergelijkbare vragen aan en kun je met en van elkaar leren hoe de "dingen gaan".

Met het volgen van de leergang die bestaat uit de volgende 4 modules van elk een dagdeel, kom je niet alleen inhoudelijk en qua tools verder, je ontmoet ook mede cursisten die werkzaam zijn in diverse organisaties. Op deze wijze draagt de leergang bij aan het ontstaan van een netwerk waarmee je zowel tijdens als na het doorlopen van de modules kunt sparren over binnen jouw project actuele vraagstukken.

Na het volgen van deze modules ben je in staat om:

 • aan te geven wanneer wel of niet sprake is van een project;
 • de succesfactoren en kenmerken te benoemen van projectmatig werken en van projecten;
 • taken en verantwoordelijkheden te reproduceren van de opdrachtgever en de projectleider/opdrachtnemer;
 • een projectorganisatie te ontwerpen en te beschrijven;
 • te beschrijven hoe en waar in de verschillende processtappen van projectmatig werken de aangereikte instrumenten succesvol worden ingezet;
 • jouw rol als projectleider op te pakken;
 • tenslotte leer je jouw opdracht of project goed af te ronden, over te dragen en te evalueren.

De modules

Module 1: Project startup: hoe zorg ik dat mijn project goed start?
Een goed projectfundament, daar pluk je gaande je project de vruchten van. Je kunt maar één keer de start van je project goed neerzetten. Hoe meer aan de voorkant van je project verhelderd is, hoe beter het project verloopt. In een helder projectplan komen alle onderwerpen aan de orde.

In deze module word je meegenomen in de do’s en don’ts van de eerste fase van een project. We hebben het over valkuilen, de ervaringen, wat werkt en wat niet en wat is jouw eigen ervaring hiermee. Naast de bespreking van de theoretische kant, is er ruimte om met elkaar in gesprek te raken naar aanleiding van jouw eigen project of als dat niet voorhanden is een casusproject.

Module 2: Jij als projectleider
Als projectleider heb je een cruciale rol in het verloop van je project. Hoe geef je vorm aan de verschillende rollen die van je verwacht worden? Hoe verhoud je je tot je functioneel leidinggevende rol? Bewustzijn van je eigen talenten en inzicht in wat je kunt verwachten aan complexiteit helpen je om je eigen handelingsrepertoire effectief in te zetten.

Zelfanalyse:
Iedereen reageert in bepaalde situaties volgens een vast patroon. Je kunt jezelf ontwikkelen door je vaste patroon te herkennen en daarmee te leren werken Maar hoe weet je wat jouw patroon is? Met de training Zelfanalyse ontdek je en leer je meer over jouw persoonlijkheid aan de hand van de tool Structogram®. Met die zelfkennis kun je je persoonlijk project leiderschap bewuster ontwikkelen en inzetten. De tool is ontwikkeld op basis van neurofysiologie, op de 3 lagen van het brein.

Oefening Projectleiderschap:
De techniek die wordt toegepast is deze oefening is een uitvoering van verschillende benaderingen uit de positieve psychologie, zoals NLP en het werk van Byron Katie. Doel:

 • helpt deelnemers te exploreren welke kwaliteiten zij zich wensen. Dit exploreren zet deelnemers in hun kracht, maakt hen bewust van wat hun helpt en belemmert om hun kwaliteiten volledig in te zetten;
 • levert na afloop mooie gesprekken op tussen de deelnemers over dromen en ambities en hoe deze zijn te realiseren in de werkomgeving;
 • mensen leren zichzelf kennen zoals zij dat niet eerder hebben gedaan: op het niveau van waarden en zelfs identiteit.

Module 3: Project uitvoering
Na de goedkeuring van je projectplan start de uitvoering. Het organiseren van het bereiken van de gestelde doelen vraagt kennis en vaardigheid van een aantal projecttools en projectelementen die niets met de inhoud van je project te maken hebben. Ze kunnen het verschil maken tussen een ploeteractiviteit waarbinnen je voortdurend achter de feiten aanloopt en een swingend systeem waarin je in control bent over de verschillende fases van je project. In deze module word je meegenomen in een aantal projecttools en projectelementen. De belangrijkste technieken: opstellen van de business case; risicoanalyse, stakeholdersanalyse, productgericht werken, werkstijlen, impactanalyse, evalueren. Je leert te kijken en te handelen naar risico’s die zich voor kunnen doen en randvoorwaarden die gelden

Module 4: Samenwerken in een projectcontext
Samenwerken is een belangrijk onderdeel van iedere rol binnen een organisatie. Als projectleider wordt van je verwacht dat je zonder formele zeggenschap mensen beweegt bij te dragen aan jouw/jullie projectdoel. Terwijl je collega’s meestal ook andere werkzaamheden hebben die hen kunnen opslokken.
​Naast de samenwerking met je projectteamleden, werk je ook samen met onder andere je opdrachtgever, je stuurgroep leden, je eventuele subsidieverstrekker. Het samenwerken in dit gehele krachtenveld staat deze module centraal. Hoe zorg jij ervoor dat je de samenwerking in de projectcontext met deelnemers met verschillende belangen constructief en plezierig houdt? De onderdelen zijn:

 • krachtenveldanalyse: het overzichtelijk maken van het krachtenveld binnen een project/team. In een krachtenveld plaats je de actoren en/of stakeholders, hun betrokkenheid, hun invloed en onderlinge relatie;
 • mentale houdingen: bewustwording van mate waarin deze aanwezig zijn en de impact van deze mentale houdingen van anderen waar je mee samenwerkt;
 • emotie-regulatiesysteem: bewustwording van verschillende systemen waaruit je kan handelen en het effect hiervan op de lange- en korte termijn;
 • visualisaties: de visualisaties hebben als doel een gezondere balans te brengen tussen de verschillende emotiesystemen. Hierdoor kan je bewustere keuzes maken, wordt het oplossend vermogen vergroot en ontstaat er een effectievere relatie met jezelf en anderen.

Doelgroep

Beginnend of (toekomstige) projectleiders, binnen verschillende onderdelen van de organisatie

Maximaal 12 deelnemers

Locatie

Online (Als de RIVM richtlijnen het toelaten mogelijk op locatie Meerwold Groningen).

Datums

 • 11 mei
 • 27 mei
 • 10 juni
 • 17 juni

Tijd: 9:00 tot 13:00 uur (3e module van 9:00 tot 15:00 uur!)

Kosten

Kosten aangesloten bij Noorderlink: All-in prijs van 1070 euro excl. BTW
Kosten niet-aangesloten bij Noorderlink: All-in prijs van 1175 euro excl. BTW

Aanmelden

Aanmelden

 



De trainers

Tineke Kroontje 
Mijn naam is Tineke Kroontje en ik ga samen met Willem Hermsen Module 1 van de training Projectmanagement van Noorderlink geven. Ik werk al vele jaren als projectmanager, eerst in het bedrijfsleven en de laatste jaren bij de Hanzehogeschool. Mijn ervaring loopt uiteen van projecten in de IT tot organisatorische veranderingen. Gedurende mijn werkzame leven tot nu toe heb ik opleiding gevolgd en ervaring opgedaan met verschillende soorten van projectmanagement methodes. Denk o.a. aan PRINCE, PMBOK, Projectmatig Creëren, Probaat (KPN Projectmanagement methode).
De laatste jaren werk ik als programmamanager aan grote veranderingen bij de Hanzehogeschool op het gebied van energie/duurzaamheids-onderwijs en momenteel flexibilisering van onderwijs.
Het leiden van projecten en programma’s geeft mij altijd veel energie. Je hebt iedere keer weer te maken met een volledig andere opdracht en een ander team. Wat het bovendien erg interessant maakt voor mij is dat het een unieke opgave is, waar geen standaard oplossing voor is, zodat je iedere keer opnieuw goed moet nadenken hoe dit vraagstuk nu weer aan te vliegen.

Willem Hermsen
Ik ben Willem Hermsen en werk bij de Hanzehogeschool als Manager ICT-vernieuwing. Mijn achtergrond is ook ICT, deels in commerciele bedrijveen (Ordina) maar vooral in publiek organisaties (overheden, onderwijs). Ik geef leiding aan projectmanagers binnen de Hanzehogeschool en heb de rol van projectportfoliomanager. Ik vind projectmanagement in zijn algemeenheid een spannend en boeiend vak (met elke dag weer wat nieuws:-), maar mijn speciale aandacht gaat uit naar het werken met business cases, en ook naar sturing en opdrachtgeverschap. Ik heb zelf in het verleden kleine en grote projecten geleid, maar ben op dit moment toch vooral bezig met de rol van ICT in de onderwijsvernieuwing en in de uitvoering van dat onderwijs. En dat gaat hard, zeker in deze tijd van digitaal- en afstandsonderwijs en alle nieuwe vragen die dat oproept.

 

Maria Douwes
Het begeleiden van professionals en studenten in hun professionele groei vind ik een voorrecht om te mogen doen. In mijn ogen is deze groei echt van toegevoegde waarde wanneer dit gepaard gaat met persoonlijke groei omdat de ontwikkeling dan echt doorleefd is. Ik heb een HR achtergrond en heb mij in de loop der jaren gespecialiseerd in stressreductie, midnfulness en compassie. Deze kennis en (persoonlijke-) ervaring neem ik mee in de ontwikkeling en het aanbieden van inhoudelijke trainingen. Ik sta nieuwsgierig en niet-oordelend in het contact met anderen en vind vooral het proces van iemands ontwikkeling boeiend.

Dirck Bankers
Dirck Bankers MBA studeerde Facility management en Bedrijfskunde in Wageningen en Groningen. De eerste 10 jaar in zijn werkzame leven is hij vooral actief geweest in managementrollen in de dienstensector. De 10 jaar daarna heeft hij zich beziggehouden met verandermanagement vraagstukken met name bij overheidsorganisaties. Hier deed hij ruime praktijkervaring met projecten op als projectleider van diverse “efficiency” projecten. Vijf jaar geleden heeft hij de overstap gemaakt naar het onderwijs waar hij Leiderschap, Projectmanagement, Bedrijfsethiek en Verandermanagement doceert aan de Hanze Hogeschool.

Heleen van Balen
Heleen van Balen is breed opgeleid op economisch, juridisch en veranderkundig gebied. Ze heeft ervaring in directie-, bestuurlijke-nen toezichthoudende functies in zowel profit- als non-profit organisaties. Verder is ze al jaren actief als ondernemer op het gebied van organisatieontwikkeling én op het snijvlak van hoger onderwijs en bedrijfsleven. Ze heeft een licentie als Structogram trainer, een zelfanalyse instrument dat ze al in veel leiderschapstrajecten heeft ingezet en in deze module wordt gebruikt.

 



Deze leergang is ontwikkeld in samenwerking met HanzePro