Het mindsetonderzoek

Samenwerking tussen wetenschap en praktijk

Mindset staat voor de overtuigingen van mensen over hun vaardigheden, kwaliteiten en vooral de mogelijkheid die te ontwikkelen. De overtuiging dat ‘je bent wie je bent’ en niet kunt veranderen noemen we een fixed mindset. Iemand met een groei mindset gelooft juist dat je je verder ontwikkelt door te leren en ervaringen op te doen. 

Noorderlink doet samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Mindset Instituut in Groningen onderzoek naar het inzetten van een mindset-training die de loopbaanontwikkeling van medewerkers stimuleert en ondersteunt. Het gaat om de effecten van die aanpak en de rol van leidinggevenden daarbij.

Leven lang leren

Landelijk is er al veel aandacht voor een ‘leven lang ontwikkelen’, blijven leren en een positieve leercultuur in organisaties. Dit draagt bij aan de vitaliteit, flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid van mensen. Het voorkomt dat ze vastlopen in hun loopbaan of zelfs werkloos worden. Het onderzoek naar de mindset-training kan medewerkers en leidinggevenden handvatten bieden voor zo’n positieve leercultuur en medewerkers op verschillende manieren bewust maken van het belang aan de slag te gaan met hun loopbaanontwikkeling

Onderzoek 

Literatuurstudie en interviews met teammanagers en medewerkers heeft inzicht gegeven in mogelijke mindset interventies en de theoretische onderbouwing daarvan. De Career Adaptability biedt hierbij een goed theoretisch kader. Het gaat dan om de vaardigheid van medewerkers om succesvol om te gaan met onverwachte ontwikkelingen en veranderingen in hun werk. Het onderzoek naar de mindset-training legt de focus op deze vaardigheden. 

We veronderstellen dat het stimuleren van een groeimindset positieve effecten heeft op deze Career Adaptability en loopbaanontwikkeling. We zijn inmiddels gestart met de ontwikkeling, uitvoering en toetsing van de mindset-aanpak. Hiervoor werken we de theorie verder uit en vertalen deze naar interventies die we over enige tijd in een pilot testen.

Pilot

In deze pilot onderzoeken we samen met maximaal 12 leidinggevenden de effecten van de training. We verwachten namelijk dat er een relatie is tussen de mindset van de leidinggevende en die van de medewerker. We onderzoeken in hoeverre leidinggevenden kunnen bijdragen aan de mindset-ontwikkeling en ontdekken welke effecten die heeft op het aanpassingsvermogen en de loopbaanontwikkeling van medewerkers. De pilot bestaat uit een gevarieerde mix van online en offline elementen, zoals online coaching, intervisie en oefenen op de werkplek.

We houden je op de hoogte

Op deze pagina houden we je op de hoogte van dit mindsetonderzoek. Belangrijke aankondigingen en oproepen plaatsen we ook in de Noorderlink Agenda die elke donderdag verschijnt. Natuurlijk delen we belangrijke informatie, updates en oproepen ook op LinkedIn, Instagram en Facebook.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het mindset-onderzoek? Wil je deelnemen aan het onderzoek? Neem dan contact op met Ciska Vreede. Zij is kwartiermaker en coördineert vanuit Noorderlink het onderzoek. Ze is bereikbaar via vreede@noorderlink.nl .