Expeditietraining Informeel Leiderschap

Informeel Leiderschap - vergroot jouw effect op anderen

Deze expeditietraining helpt jou om mensen op een natuurlijke, informele manier mee te krijgen als je niet op je strepen kunt staan.

Wat levert deze training jullie op?

  • Je krijgt meer inzicht in de verschillende rollen die je als informeel leider kunt vervullen binnen een complex krachtenveld.
  • Je ontdekt wat jouw effect is op anderen, maar ook welke vaardigheden je kunt benutten om invloed uit te oefenen.
  • Je wordt je bewust van je eigen talenten, je natuurlijke invloed- en leiderschapsstijl en het effect daarvan op anderen.
  • Je ontdekt wat voor jou het beste werkt en hoe je het meest effectief bent zonder formele macht.
  • Je weet hoe je ambitie en doelen vertaalt naar een effectieve samenwerking, waardoor het zelforganiserend vermogen en de wendbaarheid toenemen.

Voor wie is deze training bedoeld?

We hebben deze training ontwikkeld voor mensen die een informele leidersrol vervullen binnen een complex krachtenveld. Denk hierbij aan programmamanagers, projectleiders, coördinato- ren, strategisch adviseurs en regisseurs. Zij kunnen werkzaam zijn op terreinen als: energietransitie, omgevingswet, werk en participatie, zorg en jeugd, onderwijs en arbeidsmarkt, woningbouw, wijkvernieuwing en sociale innovatie. Vanuit iedere organisatie neem je in principe met twee mensen deel aan de expeditie. De groepsgrootte bedraagt 10 tot 12 deelnemers.

Waar draait het bij deze training om?

Iedereen ziet hoe die wereld continu in beweging is, veranderingen steeds sneller gaan en vraagstukken steeds complexer worden. Dat maakt dat eendimensionale oplossingen vaak niet meer werken.

Of we het nu programmamanagement, netwerksturing of opgavengestuurd werken noemen: het is duidelijk dat individuele organisaties de complexe maatschappelijke vraagstukken niet langer alleen aankunnen én dat de huidige inrichting van organisaties niet geschikt is voor het oplossen van die vraagstukken. Oplossingen komen steeds vaker tot stand door interactie met andere partijen (professionals, teams, organisaties); om draagvlak te creëren, om kennis of mid- delen van andere partijen te benutten of omdat het een te complexe opgave is voor één partij.

Dit levert niet alleen nieuwe organisatieverbanden op, maar ook nieuwe rollen. Mensen die formeel geen leidinggevende rol hebben, maar die als professional toch verantwoordelijk zijn voor het realiseren van een programma, een project, een proces of een opgave. Informele leiders die een trekkersrol vervullen, richting moeten geven aan teams, mensen moeten inspireren.

Hoe kun je mensen vanuit jouw rol en vanuit jouw persoonlijkheid motiveren? Welk type leider- schap is benodigd voor goed functionerende netwerken? Hoe inspireer je de verschillende partijen in een netwerk. Hoe kun je je eigen kracht en specifieke stijl herkennen en versterken?

Praktische informatie

Na de verkenningsbijeenkomst kunnen jullie via ons online platform meteen aan de slag met korte praktijkopdrachten die jullie helpen bij jullie expeditie. Tijdens de training zetten we jullie vooral aan het werk. Wij als trainer spelen soms de rol van expert, maar ook die van sherpa die jullie helpt en begeleidt. Iedere trainingsbijeenkomst eindigt met een ‘VanPlan’, waarin je kort en bondig opschrijft wat je in de komende periode van plan bent.

Tussen de sessies door helpen we jullie daarbij. Dat doen we in de vorm van vragen, opdrachten en ondersteunend materiaal op het leerplatform. Aan het eind houden we een terugkombijeen- komst waarin jullie ons, maar vooral elkaar, vertellen wat er terecht is gekomen van alle plannen. Niet om elkaar de maat te nemen, maar om van elkaar te leren. We doen dat via de methode van waarderend onderzoeken.

Aanmelden

Trainingsdata

woensdag 16 maart 2022
woensdag 20 april 2022
woensdag 18 mei 2022
woensdag 15 juni 2022
woensdag 28 september 2022
woensdag 26 oktober 2022
woensdag 16 november 2022

Trainers

trainer informeel leiderschap jan de jonge

Jan De Jonge is organisatie-adviseur en coach binnen overheid, zorg en onderwijs. Mede-oprichter en partner van Nieuw Organiseren. Publiceert regelmatig over onderwerpen als organisatie-ontwikkeling en leiderschap.


 

 
trainer karel jonger

Karel Jonger is eigenaar van de Leefstijl Academie en was 15 jaar lang directeur van VEGRO. Hij ontwikkelde het concept Werkkracht Garantie, een samenhangende benadering van leiderschap, innovatie, technologie en vitaliteit.

trainer eedens

Eric Edens begeleidt duurzame verandering en vernieuwing met Menselijk Verantwoord Veranderen als uitgangspunt. Programmamanager bij de gemeente Almere.
trainer kleis

Kleis Pit is een manager die zijn sporen heeft verdiend in fusie-,veranderings- en ontwikkeltrajecten in de zorg en in het sociaal domein. Een verbinder met zowel oog voor strategie als uitvoering.
trainer agnes schilderAgnes Schilder is docent en spreker op het gebied van positieve psychologie en positieve gezondheid. Verbonden aan de AOG School of Management. Combineert wetenschappelijke kennis met de directe toepassing ervan in de praktijk.
 

trainer jaap glas

Jaap Glas heeft ervaring als beleidsadviseur, consultant, projectleider, coördinator en programma-manager. Hij begeeft zich met name op het terrein van wijkvernieuwing en sociaal domein.