De arbeidsmarkt verandert en vroeg of laat krijgt iedereen daarmee te maken. Door onder andere digitalisering worden er andere. Met name voor de mbo-geschoolde medewerker in het middensegment is het van belang om mee te blijven bewegen.

Waarom


Omdat investeren in je loopbaan, regie nemen, aan blijven sluiten bij veranderende omstandigheden en toewerken naar nieuwe kansen alle reden geven om zelf en verzekerd in je loopbaan te (blijven) staan. 

Opleidingsprogramma


Twee keer per jaar, in september en in februari, wordt er gestart met een 6-daags opleidingsprogramma. Dit programma is in samenwerking met Hanzehogeschool en NHL-Stenden Hogeschool ontwikkeld. In het opleidingsprogramma leer je vaardigheden die aansluiten bij de veranderingen op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er aandacht voor jou: wie ben je, wat kun je en en wat wil je? Het programma levert direct meerwaarde op binnen je huidige werkomgeving en kan bijdragen aan het nemen van een volgende stap in je loopbaan. 

Voor wie

Dit project richt zich vooral op medewerkers, maar ook op de leidinggevende en de HR-medewerker die vanuit zijn of haar functie een rol heeft in het begeleiden van medewerkers.

Medewerkers van gecommitteerde Noorderlinkorganisaties 
1. MBO-geschoolde medewerkers van wie het werk verdwijnt.

2. MBO-geschoolde medewerkers die te maken krijgen met veranderende omstandigheden, waardoor hun huidige functie een hoger niveau van denken en handelen vraagt. 

3. Medewerkers die zich vanuit de gedachte 'een leven lang leren' willen blijven ontwikkelen. 


Organisaties

Alle gecommitteerde Noorderlinkorganisaties. 

Het resultaat

  • Je neemt een kijkje bij 6 grote bedrijven in het Noorden.
  • Je maakt kennis met het hbo-onderwijs.
  • Je vergroot je netwerk.
  • Je ontwikkelt nieuwe vaardigheden.
  • Je staat zelfverzekerder in je huidige baan.
  • Je bent klaar voor de volgende stap.
  • Je ontwikkelt een persoonlijk portfolio.
  • Je ontvangt een door NHL-Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool uitgegeven certificaat met daarop behaalde leeruitkomsten.