Contactformulier

Contactformulier

Noorderlink Careers

header image

Lef'L Up

Met dit project anticipeert Noorderlink op de huidige en toekomstige problematiek van het verdwijnen van functies op MBO niveau in het middensegment. De kracht van het netwerk wordt benut om nieuw perspectief te bieden aan MBO opgeleide medewerkers van wie het werk verdwijnt.

Daarnaast biedt het project ook kansen voor medewerkers die te maken krijgen met veranderende omstandigheden, waardoor hun huidige functie een hoger niveau van denken en handelen vraagt. Mensen die zich vanuit de gedachte 'een leven lang leren' willen blijven ontwikkelen, kunnen eveneens gebruik maken van het scholingsaanbod welke voortvloeit uit dit project.  

Lef'L up is gestart met een onderzoek naar doelgroep, perspectief, beschikbare middelen en bewustwording. De resultaten van dit onderzoek zijn vertaald naar een advies, welke in november 2016 is voorgelegd aan het bestuur van Noorderlink. Dit advies is op deze pagina gepubliceerd. Er is besloten om een opleidingstraject te ontwikkelen, welke in september 2017 van start gaat. Momenteel bevinden we ons in de ontwikkelingsfase, waarbinnen conform het advies een pilot en een bewustwordingsprogramma ontwikkeld gaat worden.