Contactformulier

Contactformulier

Lef'L Up - Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan

Automatisering en robotisering zorgen voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Met name voor de MBO-geschoolde medewerker in het middensegment is het van belang om mee te blijven bewegen.

Lef’L Up! speelt hierop in door:

  • Het creëren van bewustwording ten aanzien van de noodzaak van persoonlijke ontwikkeling. 

  • Het aanbieden van een opleidingsprogramma, dat zich richt op het ontwikkelen van competenties en vaardigheden op HBO-niveau.  


Waarom


Omdat investeren in je loopbaan, regie nemen, aan blijven sluiten bij veranderende omstandigheden en toewerken naar nieuwe kansen alle reden geven om zelf en verzekerd in je loopbaan te (blijven) staan. 

Opleidingsprogramma


In samenwerking met Hanzehogeschool en Stenden Hogeschool is een opleidingsprogramma ontwikkeld waarbij de focus ligt op ontwikkeling van competenties en vaardigheden op HBO-niveau. Het programma levert directe meerwaarde op binnen de huidige werkomgeving en kan bijdragen aan het nemen van een volgende stap in je loopbaan. Hierbij kun je denken aan een vervolgopleiding of een andere baan.

Twee keer per jaar, in september en in februari, wordt er gestart met een 6-daags opleidingsprogramma. In september 2017 zal het eerste programma starten. Dit programma sluit je af met een persoonlijk advies en een erkend certificaat dat mogelijk kan leiden tot vrijstellingen binnen een vervolgopleiding.

Voor wie

Dit project richt zich vooral op medewerkers, maar ook op de leidinggevende en de HR-medewerker die vanuit zijn of haar functie een rol heeft in het begeleiden van  medewerkers.

Medewerkers van gecommitteerde Noorderlinkorganisaties 
1. MBO-geschoolde medewerkers van wie het werk verdwijnt.

2. MBO-geschoolde medewerkers die te maken krijgen met veranderende omstandigheden, waardoor hun huidige functie een hoger niveau van denken en handelen vraagt. 

3. Medewerkers die zich vanuit de gedachte 'een leven lang leren' willen blijven ontwikkelen. 


Organisaties

Alle gecommitteerde Noorderlinkorganisaties. 

Het resultaat

  • een eerste stap in je persoonlijke ontwikkeling.
  • een persoonlijk advies m.b.t. eventuele vervolgopleiding.