Noorderlink biedt aan: Project

Gezocht: projectmedewerkers

WERK JIJ MEE AAN NIEUW PERSPECTIEF? WE ZOEKEN NOG EEN AANTAL PROJECTCOLLEGA'S. Met het project ‘Van MBO naar MBO+/HBO’ bundelen Noorderlink organisaties de krachten om nieuw perspectief te vinden voor MBO-ers van wie het huidige werk verdwijnt. We realiseren mogelijkheden voor medewerkers om hun opleidingsniveau te verhogen naar MBO+ en/of HBO. Hierdoor ontstaat een betere positie op de arbeidsmarkt doordat het opleidingsniveau aansluit bij de actuele eisen en/of omdat er wordt omgeschoold richting een vakgebied waar vraag naar is vanuit de arbeidsmarkt. Om dit te realiseren wordt er vanuit het programma Noorderlink Careers een projectgroep in het leven geroepen. Deze projectgroep gaat met het projectplan als uitgangspunt alle te nemen stappen definiëren en uitvoeren. Hierbij kun je denken aan het in kaart brengen van de doelgroep. Het onderzoeken en schetsen van een realistisch perspectief op de arbeidsmarkt. Het beschrijven van de wijze waarop de kenmerken van de doelgroep en de kenmerken van het perspectief op elkaar aangesloten kunnen worden. Het ontwikkelen van passende opleidingen en het onderzoeken van financieringsmogelijkheden etcetera. Dit alles in nauwe samenwerking met stakeholders binnen en buiten het Noorderlink netwerk. En uiteraard zal gedurende het project op de juiste momenten, op de juiste wijze en met de juiste middelen gecommuniceerd gaan worden en zijn we gebaat bij een goede projectondersteuning. Het projectteam is inmiddels bijna compleet. Heel specifiek zoeken we nog een aantal enthousiaste projectmedewerkers die: - een bijdrage willen leveren aan de projectcommunicatie; - een bijdrage willen leveren aan het in kaart brengen van financieringsmogelijkheden voor het project (subsidies, studiefinanciering en overige financieringsvormen) - een bijdrage willen leveren aan het in kaart brengen van de doelgroep en het perspectief Ook nu geldt dat kandidaten: - werkzaam zijn binnen een bij Noorderlink aangesloten organisatie; - affiniteit hebben met het onderwerp; - kennis en ervaring hebben met de thematiek, dan wel hier graag ervaring in willen opdoen; - vanuit hun werkgever de ruimte krijgen om het komende (half) jaar tijd te investeren in dit project. Ben je geïnteresseerd en wil je hierover graag verder praten, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Mireille Galama via 06 - 231 53 150 en/of galama@noorderlink.nl. Gezien de naderende vakantieperiode zal de kick-off bijeenkomst van de projectgroep plaatsvinden in week 25.

Reageer