Een themacongres over Diversiteit & Inclusie

‘Diversiteit betekent dat je bent uitgenodigd op een feest. Inclusie is
dat je mee danst en de muziek mede bepaalt.’
- Vernā Myers

Je bent uitgenodigd op ons feest; een congres over diversiteit & inclusie! We gaan bruggen bouwen. Allereerst de brug tussen diversiteit en inclusie, want zonder inclusie werkt diversiteit niet. En ook vele bruggen tussen mensen en tussen organisaties, waarop we kennis, kunde en best- en worst-practices delen. We gaan bruggen bouwen tussen hoe het is en hoe het moet zijn!

Op 28 maart organiseert Noorderlink dit eerste van vier grote Noorderlink thema-congressen. Veel mensen zijn ondertussen redelijk bekend met de winst van meer diversiteit en inclusie. Het nastreven ervan zorgt in de eerste plaats voor meer gelijke kansen en minder discriminatie. En uit onderzoek is ook gebleken dat door de integratie van meerdere perspectieven, diverse teams innovatiever zijn, dat diverse teams daardoor betere producten en diensten leveren en meer betrouwbare beslissingen nemen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar in jouw organisatie?

Wat kun je verwachten?

We beginnen dit congres samen met een plenair deel dat in het teken staat van verbinding. Hoe kunnen we van elkaar leren als het gaat over diversiteit & inclusie? En wat is de meerwaarde van inclusie? Door middel van ervaringsverhalen verkennen en verdiepen we de onderwerpen samen verder.

Workshops

Na de lunch gaan we uiteen in verschillende workshops. Inspirerende sprekers behandelen in kleine groepen diverse subthema’s. Denk hierbij aan; jobcarving, laaggeletterdheid, open hiring, statushouders en werk- en afspraakbanen. Tijdens deze interactieve workshops is jouw input en ervaring onmisbaar. Want samen leren we altijd meer dan alleen! Het programma wordt de komende tijd bekend gemaakt en verder aangevuld. Houd onze website en socials hiervoor in de gaten!

Sprekersoverzicht congres D&I definitief

Blokkenschema

Blokkenschema D&I nieuw

Ondertekening Charter Diversiteit

Verschillende organisaties uit Noord-Nederland ondertekenen deze middag de Charter Diversiteit. De Charter Diversiteit is een initiatief van de Sociaal Economische Raad (SER). In de charter, die al door 375 Nederlandse en 12.000 Europese bedrijven is ondertekend, omschrijft een organisatie een concrete uitdaging op het gebied van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Door te ondertekenen committeert een bedrijf zich aan die uitdaging.

Aanmelden

Verrassing!

Sem Jansen, artiest en spreker op ons congres, staat de volgende dag, 29 maart, opnieuw in het Kielzog. Met zijn theatershow ‘Who the f*ck is Britt’ vertelt hij over zijn transitie van vrouw naar man en hoe hij van zangeres naar zanger is gegaan. In een show van 1,5 uur neemt hij het publiek mee in zijn proces via het zingen van songs, aangevuld met videobeelden en verhalen. Hij gaat in duet met zijn vroegere zelf die op het videoscherm aanwezig zal zijn. 

En jij kunt erbij zijn!

Wil je naar de show?

  1. Meld je dan aan via deze link.
  2. Vul de speciale Noorderlink actiecode in: NLWTFIB23
  3. Klik naast de ingevulde code op 'Controleren'
  4. Vink maximaal 2 actietickets aan

(In onze nieuwsbrief is per ongeluk een verkeerde datum genoemd voor de voorstelling van Sem Jansen. De juiste datum is 29 maart)

Wil je meer weten over Sem Jansen en zijn theatershow? Bekijk dan de video hieronder. 

Partners Congres Bruggen Bouwen