Training: Waarderend Samenwerken met Appreciative Inquiry (2de editie)

Wil je écht beweging krijgen in je organisatie? Heb je van Appreciative Inquiry gehoord en wil je hier meer van weten? Wil je je repertoire als procesbegeleider vergroten? En zoek je hiervoor een frisse, doeltreffende training, met een goede balans tussen theorie en praktijk?

Schrijf je dan in voor de training Waarderend Samenwerken met Appreciative Inquiry!
Een compacte, praktijkgerichte en inspirerende training voor managers, project,- proces,- programmaleiders, adviseurs & professionals die geïnteresseerd zijn in Appreciative Inquiry.

Waarom Appreciative Inquiry?

Bij Appreciative Inquiry (AI) ligt de nadruk op het verkennen van en aandacht geven aan wat werkt en leven geeft aan een organisatie, een groep of individu. AI verlegt het doel van overtuigen of verleiden tot verandering naar het gezamenlijk creëren van overeenstemming en perspectief.

Het is zowel een zienswijze om de wereld te beschouwen, als een kwalitatieve onderzoeksmethode die je kunt toepassen om je doelen te bereiken. Karakteristiek voor deze benadering is de waarderende manier van kijken: Verkennen van en aandacht geven aan kansen en mogelijkheden in plaats van focus op problemen en onmogelijkheden. Met de focus op het vergroten van krachten, leren van het verleden en ontwikkelen van successen in plaats van focus op wat er niet goed gaat, corrigeren van fouten en het oefenen op zwaktes, onderscheidt AI zich van traditionele onderzoeksmethodes.

AI vraagt om openheid, wederzijdse waardering en een onderzoekende houding van mensen, zeker als de verschillen groot zijn. Dat is nodig voor werkelijke en blijvende verandering. Organisaties en medewerkers die Appreciative Inquiry inzetten zijn bereid hun verantwoordelijkheid te delen met anderen. Ze weten uit ervaring dat succesvolle verandering altijd het resultaat is van de betrokkenheid en inspanning van velen, waarin zij zelf een katalyserende en ondersteunende rol vervullen. Waarderend samenwerken geeft energie en brengt rek in oude structuren, zonder alles overhoop te gooien.

Wat levert de training je op?

Na deze training heb je input gekregen en vaardigheden ontwikkeld die helpen om:

  • AI toe te passen in jouw dagelijkse werkpraktijk;
  • Positieve energie bij jezelf en bij anderen aan te boren;
  • Jouw doel te bereiken door te focussen op de sterke kanten van de organisatie en collega’s;
  • Je medewerkers/collega’s /projectteamleden te motiveren tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid;
  • Draagvlak te organiseren door mensen te mobiliseren en laten participeren in de richting van de gewenste verandering; 
  • Motieven voor verandering inzichtelijk te maken;
  • De verbinding te maken tussen een probleemgerichte- en een AI-aanpak.
  • Het effect van je interventies te borgen.

Duur en data

De training vindt plaats op 27 september, 28 september en 19 oktober 2017.
Trainingsdagen zijn van 9.00 tot 16.30 uur. Op 19 oktober is het van 9.00 tot 12.30 uur.

Begeleiding

De training wordt georganiseerd door Noorderlink en verzorgd door Heike Aiello (www.coreconnect.nl) en Alice Bijker (www.alicebijker-ontwikkelt.nl). Beiden hebben ruime ervaring als trainer, coach en met het begeleiden van AI-interventies.

Praktische informatie

  • De kosten voor deze training bedragen € 900,- exclusief btw. Dit bedrag is inclusief locatie, catering en materiaal.
  • De locatie is in ‘Student Hotel’ te Groningen.

AANMELDEN