Machiavelli: Masterclass politieke vaardigheden voor vrouwelijke managers

VOL -

Via de aanmeldknop kun je je inschrijven voor de wachtlijst en wanneer we deze training opnieuw organiseren brengen we je direct op de hoogte.

Als manager in hart en nieren ben je dag in dag uit bezig met het maken van verbindingen. Je hebt hart voor de onderneming, je bent loyaal aan je team en je fungeert als de lijm in de organisatie.
Dit is het zonnige plaatje. Meestal is de werkelijkheid een stuk weerbarstiger. Als manager word je regelmatig gemangeld tussen bedrijfsstrategie en de belangen op de werkvloer, tussen commitment met de raad van bestuur, het MT en je team. Een ongemakkelijke spagaat, waarbij je eigen ambities en belangen vaak in de verdrukking komen. Als je niet uitkijkt breekt het je op.

In samenwerking met The Upgraders biedt Noorderlink de tweedaagse Masterclass ‘Machiavelli: Politieke vaardigheden voor vrouwelijk managers’ aan. In deze masterclass ontdek je de heilzame werking van politieke vaardigheid en lenigheid in je werk. We laten je zien dat je deze kwaliteiten nodig hebt om resultaten te boeken en je werk met plezier te blijven doen. We leren je in de masterclass ook hoe je het spel - dat past bij jouw talenten en opvattingen - het beste kunt spelen.

Inhoud training

Dag 1
Op de eerste dag van de masterclass ligt de focus op ‘macht op de werkvloer’ en belichten we de complexe werkelijkheid van het dagelijkse managementleven. Je wordt uitgedaagd je eigen aannames en opvattingen over je werksituatie en je eigen functioneren tegen het licht te houden. We laten je zien dat het gebruikmaken van macht, van het spel achter de schermen, eigenlijk heel gewoon en zelfs noodzakelijk is. Je werk zien als een spel helpt je om de vaak lastige alledaagse werkelijkheid beter de baas te zijn. Bovendien kun je ermee realiseren wat je in je werk en privéleven belangrijk vindt.
Tijdens de masterclass maken we ruim gebruik van casussen. Ze komen voort uit je eigen werkpraktijk en die van de andere deelnemers. We zoomen erop in door ze te analyseren, door de belangen en krachten in kaart te brengen en door een strategie te ontwikkelen die tot resultaat leidt. Door het gezamenlijk uitspelen van cruciale delen van verschillende casussen, maak je je de beginselen van het politieke handelingsrepertoire eigen.  

De werkpraktijk
Gedurende de zes weken tussen beide masterclass-dagen ga je in je eigen werkpraktijk aan de slag met het politieke handelingsrepertoire. Je maakt een keuze voor één of meerdere onderwerpen, die in je dagelijks werk belangrijk voor je zijn. Met de verworven inzichten over de waarde van het politieke spel, ga je aan de slag.    
Tijdens deze praktijkperiode is ook individuele coaching beschikbaar in de vorm van een telefonisch consult met één van de begeleiders.

Dag 2
Op de tweede dag kijken we terug op de toepassing van het politieke handelingsrepertoire in de werkpraktijk van ieder van de deelnemers.
We reflecteren met de groep op elk van de werkvoorbeelden. De vraag ‘Hoe beviel het en wat heeft je nieuwe handelingsrepertoire je opgeleverd?’ vormt steeds de aftrap. Daarna brengen we de belangen die in het spel waren in kaart, analyseren we de krachten en machtsposities, zoomen we in op de politieke strategie die door de deelnemer is ingezet, en onderzoeken we of die succesvol was. Om te bevorderen dat je de opgedane inzichten kunt omzetten in concreet handelen, maken we gebruik van simulaties en het naspelen van confrontaties.

De natuur als inspiratie
Tijdens de masterclass maken we dankbaar gebruik van metaforen die ontleend zijn aan het meest duurzame systeem dat we kennen: de natuur.
Tijdens korte intermezzo’s over ‘spoorzoeken’ (wat is jouw weg naar succes?), ‘het rizoom’ (hoe kun je je netwerk gebruiken?) en ‘jonge sla’ (hoe oogst je succes?), reiken we je nieuwe perspectieven en inspiratie aan. Want zeg nou zelf: ‘Wel eens iemand aan gras zien trekken, in de hoop dat het sneller groeit?’.

Doelgroep

Vrouwelijke senior professionals en managers aan wie hoge eisen worden gesteld, die 24/7 op het werk gericht zijn, en die regelmatig het gevoel hebben dat hun energie opraakt en hun effectiviteit hapert.

Planning / Duur en data

De masterclass bestaat uit twee afzonderlijke dagen met een tussenliggende periode (inclusief consultatie-mogelijkheid) van zes weken.

Data: Vrijdag 17 november 2017 en vrijdag 19 januari 2018
Tijd: beide dagen 9.30-16.30 uur, inloop vanaf 9.00 uur

Aantal deelnemers (min-max)

We hanteren een minimum van 8 en een maximum van 10 deelnemers. Zo heeft iedereen voldoende gelegenheid de eigen ervaringen in te brengen. De samenstelling van de groep is gemengd. Deelnemers zijn vrouwelijke managers uit verschillende bedrijven en instellingen. Dit verhoogt - zeker bij dit onderwerp - het niveau van openhartigheid. Bovendien is het verrijkend om deelgenoot te zijn van de ervaringen van collega-managers uit andere organisaties.

De training wordt gegeven door

De begeleiding van de masterclass is in handen van Brigitte van Mechelen, Math de Vaan en Marsha Tatipikalawan. We stellen ze kort aan je voor:

Brigitte van Mechelen
Brigitte is journalist en filmmaker. Brigitte volgde de Kunstacademie en studeerde zowel Kunstgeschiedenis als Culturele Studies. Artikelen van haar hand werden gepubliceerd in binnen- en buitenlandse media. Zij ontwikkelde formats voor magazines en stuurde verscheidene redacties aan. Momenteel werkt zij als regisseur van korte films en documentaires.

Math de Vaan
Math studeerde sociale wetenschappen en werkte in leidinggevende functies bij de Consumentenbond en Radio Nederland Wereldomroep.
Hij voert nu een communicatie- en organisatieadviespraktijk, waarin hij teams van professionals en managementteams en op alle niveaus begeleidt. Hij bestudeert al ruim tien jaar het verschijnsel macht in organisaties en promoveerde in 2013 op het onderwerp de politieke organisatiedimensie. Math is geassocieerd partner bij Van de Bunt Adviseurs in Amsterdam en is als research fellow en gastlector verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

Marsha Tatipikalawan
Marsha is communicatiestrateeg en reputatiemanager, met managementervaring bij Hertz, Deloitte, Universiteit van Amsterdam, Leiden en Utrecht, Hogeschool Inholland, gemeente Amsterdam en Rotterdam en het ministerie van Algemene Zaken. Marsha ontplooit met partners in Nederland, Zwitserland en Italië activiteiten op het gebied van institutionele en persoonlijke ontwikkeling, leisure en lifestyle management.

Praktische informatie

Deelname aan dit tweedaagse masterclass-programma met tussentijdse consultatie, kost € 950,- per persoon. Dit bedrag is exclusief 21% BTW en inclusief locatiekosten catering.

De plaats waar we de masterclass geven ligt in ieder geval in de natuur. De locatie wordt nog bekend gemaakt, de training vindt plaats in Noord-Nederland.

Aanmelding en informatie

Heeft u vragen of wilt u aanvullende informatie, neem dan contact op met Noorderlink Academy, Susanne Zijlstra of Regina Stolzenbach door een mail te sturen naar of te bellen, tel. 06-23269080.

Aanmelden