Ik geniet er van als iemand inzicht krijgt in belemmerende patronen en ze weet te doorbreken.

Visie

De manier waarop wij in de dagelijkse praktijk van ons werk handelen en reageren wordt mede bepaald door onze persoonlijke gedachten en gevoelens. Deze vinden hun oorsprong in de wijze waarop we hebben geleerd naar onszelf te kijken en met anderen om te gaan. Het ontwikkelen van inzicht in gedrag en strevingen die daaruit voortkomen, biedt aanknopingspunten om te komen tot verandering. Mijn manier van werken wordt gekenmerkt door ruimte voor verschillen en aandacht voor echtheid in contacten, openheid en gelijkwaardigheid.

Coachstijl

Ik werk met drie richtinggevende begrippen: kunnen, willen en durven. Vragen die onderzocht worden zijn:

Kunnen: hoe goed ken ik mijzelf, mijn beroep, de organisatiecultuur waarin ik werk? Beschik ik over de vaardigheden die in mijn werk nodig heb? Ben ik in staat om duidelijk te maken wat ik wil? 

Willen: in hoeverre wil ik naar mezelf te kijken en wat heb ik er werkelijk voor over om mijn gedrag te veranderen? 

Durven: Durf ik te handelen naar de inzichten die ik heb verworven en durf ik te veranderen, ook wanneer dat voor mij en/of anderen ingrijpende gevolgen heeft?

Voor het beantwoorden van vragen als deze en het (verder) ontwikkelen van vaardigheden, maak ik gebruik van uiteenlopende methodieken.

Voorbeelden daarvan zijn:

 RET: Door anders te leren denken ga ik mij anders voelen. 

Kernkwadranten: Welke kwaliteiten heb ik en welke valkuilen .

Systeemtheorie: Welke positie neem ik in de organisatie waar ik werk in? Hoe zijn de problemen die ik in mijn werk of studie tegenkom verbonden met thema’s die ik vanuit mijn opvoeding heb meegekregen?

Voice dialogue: wat bepaalt mijn handelen

Naast inzichtgevende gesprekken worden ook praktische werkvormen ingezet, zoals rollenspelen, testen en huiswerkopdrachten.

Type coaching

  • Begeleide intervisie
  • Individuele coaching (o.a. loopbaanontwikkeling, persoonlijk leiderschap, balans privé-werk, stressmanagement)
  • Supervisie

Methodieken

  • RationeleEffectiviteitsTherapie
  • Gesprekken
  • Systemisch waarnemen
  • kernkwaliteiten

Opleiding

HBO maatschappelijk werk Supervisiekunde Systeemthorie in de praktijk

Werkervaring

supervisie hbo MW/SPH

coachen medewerkers UMCG

trainen in assertiviteit en communicatie opstarten intervisie eigen praktijk supervisie,coaching op diverse vragen en gebieden

Neem contact op met deze coach