Visie

Supervisie zie ik als een wezenlijk onderdeel van werkuitvoering. Voor startende beroepsbeoefenaars en/of voor medewerkers die hun professionaliteit willen aanscherpen. Voorts kan supervisie een licht laten schijnen op vaardigheden, competenties, gedachten om een beter evenwicht te creëren tussen werk en privé en in die zin dus preventief werken t.a.v. werkdruk, burn-out o.i.d. Wie jij als persoon bent, voelen-denken en willen, vormt daarin het uitgangspunt. Soms meer werkgerelateerd en soms meer het accent op persoonlijke "problematiek", waardoor het werken wat meer therapeutisch zal zijn, middels verschillende werkvormen.

Coachstijl

Mijn coachingsstijl kun je typeren als soms begripvol, uitnodigend, ondersteunend en soms confronterend, duidelijk, provocatief. Integer en met de nodige humor.

Type coaching

  • Competentieontwikkeling en waardenmanagement (zowel persoonlijk als in teamverband)
  • Systemisch coachen
  • Begeleide intervisie
  • Coachen bij veranderingen in het werk, werk-privé balans
  • Supervisie

Methodieken

  • Bio-energetica en Gestaltmethode (biografisch werken)
  • Systemisch Werk (familie- en organisatieopstellingen)
  • Creatieve werkvormen
  • Ontwikkelings- en oplossingsgerichte gesprekken
  • Onorthodox/ Procovatief interveniëren

Opleiding

Ik heb een opleiding als Supervisor en ben aangesloten bij de beroepsvereninging LVSC. Tevens een opleiding tot Transpersoonlijk Psychotherapeute.

Werkervaring

Naast mijn werk als Docent en Leerlingbegeleider, werk ik in mijn eigen praktijk voor Supervisie, Coaching en Therapie. Te vinden onder www.ginievanderveen.nl Supervisie heb ik gegeven aan studenten van de SPH- MWD en PABO Hanzehogeschool en daarnaast heb ik een aantal jaren Supervisie als extra taak gehad in het MBO-onderwijs.

Neem contact op met deze coach