Emmen gastheer Noorderlinkdagen 2020

In gesprek met Frank Visser; er gebeuren hier ontzettend veel mooie dingen

Tijdens de laatste Noorderlinkdagen in Leeuwarden in 2018 stak Frank Visser (hoofd P&O gemeente Emmen) niet onder stoelen en banken dat hij graag wilde dat de volgende editie in Emmen zou zijn. Op de vraag waarom hij dat zo belangrijk vindt, antwoordt hij: ‘Emmen ligt niet voor iedereen om de hoek. Er gebeurt hier ontzettend veel en te veel mensen weten dat niet.’ Frank vindt de Noorderlinkdagen van grote meerwaarde en hij kijkt er echt naar uit. Na afloop ervaart hij het altijd als een interessant en waardevol event, en als een wauw- moment. ‘En dat wil ik ook voor Emmen. Dat de deelnemers aan het evenement terugdenken als een wauw-moment.’

Frank is erg blij met de actieve betrokkenheid van een aantal andere partijen uit de gemeente Emmen, waaronder de NAM, het Drenthe College, woningbouwcorporatie  Lefier, de politie, Stenden Hogeschool en de Emco. Frank: ‘Het is niet alleen een feestje van de gemeente Emmen. Het gaat juist om het brengen en laten zien van de diversiteit die hier is.’

Frank Visser en Noorderlink zijn al jaren met elkaar verbonden. Sinds vier jaar vertegenwoordigt hij zijn huidige werkgever, de gemeente Emmen. Daarvoor was hij namens Yacht ook al verbonden aan Noorderlink. Tegenwoordig zit hij in het dagelijks bestuur (db) van Noorderlink. Frank: ’Als db-lid kun je direct invloed uitoefenen. Je bent direct betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en de plannen.’


Expeditie van betekenis

Het thema van dit jaar Expeditie van betekenis is in de huidige omstandigheden zo actueel. Het thuisblijven en -werken vraagt van iedereen creativiteit en flexibiliteit. Sowieso vindt Frank het een thema dat relevant is in elke situatie. ‘Of je nu een nieuwe stap in je loopbaan wilt of meer verdieping in je werk, het blijft altijd een ontdekkingsreis.’


Je laat zien dat je van toegevoegde waarde bent als je de vragen voor bent

‘Als gemeente willen wij van betekenis zijn voor de burgers’, vervolgt Frank zijn verhaal, ‘als gemeente zijn we er voor onze inwoners. Hoe kunnen we de burger goed van dienst zijn? Ook dat is een expeditie, omdat je rekening moet houden met allerlei aspecten. In onze gemeente is bijvoorbeeld laaggeletterdheid een thema. Dat vraagt om andere manieren van informeren dan alleen schriftelijk. Er wordt nu nagedacht om brieven meer visueel te maken met tekeningen naast tekst. En als HR-team hoop ik dat we voor de medewerkers binnen de gemeente van betekenis zijn. Dat we als team van toegevoegde waarde zijn en dat dat ook zo wordt ervaren. We zitten op een vaste plek in het gebouw.
We kunnen wachten tot ze ons vinden of we kunnen proactief zijn.’ Frank vindt het essentieel om te weten wat er speelt en om dichtbij de klant te zijn. ‘Je laat zien dat je van toegevoegde waarde bent als je de vragen voor bent.’


Als tijd en middelen er voldoende zijn, wat wil hij dan als eerste doen dat van betekenis is? ‘Ik zou willen dat ik meer tijd voor de collega’s had’, is zijn eerste reactie, ‘ik houd veel ballen in de lucht en daardoor ontbreekt het me te vaak aan tijd.’ Nu stuurt hij zijn collega’s dagelijks een Corona-update en dat wordt positief ontvangen.

‘Ook voor ons als organisatie is het thema relevant’, vindt Frank. Hij noemt allereerst verjonging. ‘We hebben te maken met een grote uitstroom van mensen die met pensioen gaan. We moeten daarom verjongen. Jonge mensen voegen daarnaast iets toe aan de organisatie. Ze kijken op een andere manier tegen de dingen aan.’
Een andere ontwikkeling is vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Frank: ‘Het gaat onder andere om ontwikkeling van medewerkers, fitnessprogramma’s, bedrijfssport en gezond
eten. Met de kantine zijn afspraken gemaakt, zodat er nu veel gezonder eten is.’

 

1 oktober 2020?

De voorbereidingen zijn al maanden geleden gestart voor de komende Noorderlinkdagen op donderdag 1 oktober. Door Corona is het spannend of het event op vergelijkbare manier als anders kan plaatsvinden.

Frank weet één ding zeker. ‘Ik ga de Noorderlinkdagen net als anders beleven, als deelnemer. Als het programma er is, dan ga ik kijken welke workshops ik ga volgen.’
Hij verwacht dat het programma net als voorgaande edities erg interessant is en dat hij ook nu zal terugkijken met eenzelfde wauw-gevoel. ‘En als mijn wauw-gevoel door de meeste deelnemers wordt gedeeld, dan ben ik tevreden!’

 

Tekst: Marian Kielema